Regulamin serwisu

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

 1. Klient powinien dokonać zgłoszenia reklamacyjnego do serwisu firmy Cosmed24 za pośrednictwem formularza reklamacyjno-serwisowego dostępnego na stronie www.cosmed24.pl
 2. Wszystkie pola w formularzu powinny być dokładnie wypełnione.
 3. Do formularza muszą zostać załączone w formie pliku PDF skan lub zdjęcie karty gwarancyjnej oraz dokumentu zakupu (paragon/faktura).
 4. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w przeciągu 14 dniu od daty wpłynięcia zgłoszenia.
 5. Po rozpatrzeniu zgłoszenia serwis kontaktuje się z klientem za pośrednictwem e-mail lub droga telefoniczną.
 6. Jeżeli sprzęt wymaga odesłania go na serwis pracownik serwisu informuje o tym klienta drogą mailową lub telefoniczną po wcześniejszym rozpatrzeniu jego zgłoszenia.
 7. Sprzęt wysyłany jest przez klienta na jego koszt.
 8. Serwis nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
 9. Serwis każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności nadesłanych produktów z danymi zawartymi w protokole reklamacyjnym. Gwarancja będzie respektowana jedynie w przypadku prawidłowego wypełnionego formularza reklamacyjnego, z załączonym skanem/zdjęciem karty gwarancyjnej i dokumentu zakupu.
 10. W przypadku stwierdzenia niezgodności nadesłanego towaru z formularzem reklamacyjnym zostanie on odesłany do Klienta na jego koszt.
 11. Reklamowany produkt, który będzie odsyłany do serwisu (po uprzednim kontakcie ze strony serwisanta) musi być zapakowany w sposób niewskazujący na zawartość przesyłki oraz tak, aby towar był należycie zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku wysyłki towaru zapakowanego niezgodnie z powyższymi wytycznymi Cosmed24 nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie lub zgubienie. W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt z działem serwisu.
 12. W przypadku wystosowania żądania naprawy urządzenia przez Serwis Cosmed24 w dowolnym czasie, po upływie Okresu Gwarancji lub w przypadku, gdy niniejsza gwarancja nie ma zastosowania ze względu na charakter wady lub usterki, Serwis Cosmed24 może, według uznania Klienta, wykonać takie naprawy za opłatą (uwzględniając wszelkie niezbędne czynności), obciążając klienta kosztami transportu.
 13. Serwis Cosmed24 może też zwrócić Klientowi przedmiot naprawy w niezmienionym stanie, na jego koszt.
 14. Firma Cosmed24 informuje o możliwości obciążenia zryczałtowanymi kosztami przechowania towaru w kwocie 10zł netto za każdy dzień opóźnienia w odbiorze serwisowanego towaru.
 15. Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:
  • towar nie został zakupiony w firmie Cosmed24
  • przesyłka nie zawiera informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji zgodnie
   z opisem w formularzu reklamacyjnym
  • stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru
 16. Czas trwania naprawy serwisowej jest ustalany dopiero po otrzymaniu sprzętu na serwis i zdiagnozowaniu usterki przez serwisanta.