O nas

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Firma Cosmed24 Jarosław Łukasik od początku swojego istnienia największą rolę przykłada do jakości świadczonych usług szkoleniowych oraz oferowanych produktów. Zajmujemy się kompleksowym wyposażaniem gabinetów kosmetycznych, medycznych, medycyny estetycznej i SPA oraz realizacją profesjonalnych szkoleń w zakresie kosmetyki. Spełnienie wszystkich potrzeb i oczekiwań naszych klientów oraz stron zainteresowanych jest dla naszej firmy priorytetem. Naszym celem strategicznym jest oferowanie produktów zgodnych z oczekiwaniami Klienta oraz zdobycie zaufania, wiarygodności i miana niezawodnego dostawcy.

Polityka jakości jest drogą do realizacji rozwoju i powodzenia na rynku, a jej motto brzmi:
„W oparciu o nowoczesny sprzęt, zespół wyszkolonych i świadomych celu pracowników gwarantujemy wysoką jakość, nowoczesność i wiarygodność. Nasze produkty najlepiej spełniają oczekiwania klienta.”

Powyższy cel realizujemy poprzez podejmowanie następujących działań:

  • prowadzenie działalności w sposób profesjonalny przez wysoko wykwalifikowany doświadczony personel przy zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów w celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych produktów,
  • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych, wymagań klienta i stron zainteresowanych oraz wszelkich innych wymagań, mających zastosowanie, istotnych dla kontekstu organizacji, wpływających na zdolność organizacji do zapewnienia zgodności wykonywanych działań oraz zwiększania zadowolenia klienta,
  • angażowanie wszystkich pracowników Firmy w utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, właściwe komunikowanie celów jakościowych oraz podnoszenie kompetencji pracowników poprzez systematyczne szkolenia,
  • podnoszenie kompetencji pracowników poprzez realizowane szkolenia,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością na wszystkich szczeblach zarządzania strategicznego oraz operacyjnego Organizacji.

W celu realizacji określonych celów oraz działań wdrożony został System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Kierownictwo Organizacji deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji przyjętych celów oraz pełne zaangażowanie w utrzymywanie, poprawę i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

Właściciel
Jarosław Łukasik


 

NASI PARTNERZY

PCC Cert