Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności eksportowej firmy Cosmed24”

Cosmed24 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności eksportowej firmy Cosmed24”.

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej Cosmed24 na rynkach zagranicznych. Jego efektem ma być promocja marki własnej oraz pozyskanie nowych Klientów na produkty Firmy na rynku unijnym, jak i na rynkach rosyjskim, rynkach azjatyckich oraz w krajach Zatoki Perskiej. Projekt jest realizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Wartość projektu: 118.200,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 100.470,00 PLN